skip to Main Content
Sportpark 't Paradyske
logo algemeen

Sportvereniging

Langezwaag

Statuten en reglementen

Statuten en reglementen

SV Langezwaag kent een aantal stukken waarin het nodige is vastgelegd. Belangrijkste zijn de statuten en beleidsdocumenten.

Daarnaast heeft het bestuur de ruimte bestuursbesluiten te nemen. Dit zijn bindende besluiten voor de leden van de vereniging.