skip to Main Content
Sportpark 't Paradyske
logo algemeen

Sportvereniging

Langezwaag

Opzegging

Lidmaatschap, contributie en opzegging inzake Sportvereniging Langezwaag (SVL)

InĀ  de statuten van SVL is opgenomen dat het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Opzegging van het lidmaatschap kan door voor 1 juni een mail te sturen naar penningmeestersvlangezwaag@gmail.com.

Vermeld hierin de naam, de sport en bij voorkeur de reden van opzegging.

In afwijking hiervan geldt voor de afdeling tennis een opzegdatum van 1 april. Het verenigingsjaar van de afdeling tennis loopt derhalve van 1 april t/m 31 maart. Door opzegging op of na 1 april dient men de volledige jaarcontributie te betalen tot het einde van het verenigingsjaar, zijnde 31 maart erop volgende.