skip to Main Content
Sportpark 't Paradyske
tvl-circle

Tennisvereniging

Langezwaag

Baanreservering, baanreglement en baancommissie

Baanreservering

Op de buitenbanen kunnen leden vrij spelen van april tot oktober of tot de vorst invalt.
Als de banen niet bespeeld mogen worden zullen de netten en/of lijnen verwijderd zijn.
Ben je niet lid van de tennisvereniging dan is de baan te huur voor € 5,- per persoon per dag.
Meer informatie hierover vind je hieronder bij
‘baanreglement’.

Op de buitenbanen wordt ook les gegeven. Tijdens deze lessen zijn de banen niet beschikbaar voor recreatief tennis.

De binnenbaan is per uur te huurmits deze beschikbaar is. Hiervoor hoef je geen lid te zijn.
Voor reservering van de binnenbaan kijk je bij ‘
Algemeen/ sportzaal en agenda.

Baanreglement

Art. 1

Van ieder lid wordt verwacht dat hij rekening houdt met de overige leden bij het gebruik van de baan.

Art. 2

Men mag de baan alleen betreden met schone tennisschoenen. Het betreden van de baan met enig ander schoeisel is niet toegestaan.

Art. 3

De baan is alleen vrij toegankelijk voor leden. Niet-leden kunnen een dagkaart kopen bij de contactpersoon van de tennisvereniging, mevrouw Map Huisman. Zie voor contactgegevens bij ‘Contact’.  Een dagkaart kost  € 5,-. Niet-leden hebben dezelfde rechten en plichten als de leden van de tennisvereniging.

Art. 4

De leden dienen voor hun eigen tennismateriaal te zorgen. Het verdient aanbeveling de ballen te merken om onenigheid over (vermeende) verwisseling te voorkomen. De vereniging stelt wel ballen en rackets ter beschikking tijdens de lessen.

Art. 5

De baan kan worden gereserveerd door het pasje c.q. de dagkaart op het bord aan de muur van de kantine te plaatsen. Men mag maximaal een half uur voor de speeltijd de baan reserveren, maar dient bij de baan aanwezig te zijn. Bij het betreden van de baan dient men de klok zodanig in te stellen, dat deze de aanvang van de speelperiode aangeeft. De speelduur tot 18.00 uur bedraagt maximaal 1 uur (60 minuten), na 18.00 uur maximaal 3 kwartier (45 minuten).

Art. 6

Na afloop dient men de baan te slepen.

Art. 7

Het bestuur heeft het recht banen te reserveren voor lessen, competitiewedstrijden en toernooien.

Art. 8

De vereniging kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor enig toegediend letsel aan aanwezigen op of rond de baan. Evenmin is zij aansprakelijk voor letsel aan haar leden gedurende reizen van en naar de baan of naar andere plaatsen en het spelen van wedstrijden aldaar.

Art. 9

De vereniging kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen van aanwezigen op of rond de baan. Evenmin voor geleden schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen bij reizen van of naar de baan of naar andere plaatsen en het spelen van wedstrijden aldaar.

Art. 10

Leden kunnen, bij aangebrachte schade aan lijnen, netten e.d. wel aansprakelijk worden gesteld door de vereniging.

Art. 11

Ouders of verzorgers zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Voor eventuele, door kinderen, veroorzaakte schade kan het bestuur de ouders c.q. verzorgers aansprakelijk stellen. Kinderen tot en met 5 jaar mogen de baan niet betreden. Leden tot en met 8 jaar mogen, wanneer ze willen spelen, de baan alleen betreden onder begeleiding van een volwassene.

Art. 12

Jeugdleden tot en met 12 jaar mogen in principe tot 20.00 uur tennissen. Als er een baan vrij is, mogen zij ook na dit tijdstip van de baan gebruik maken. Als er vanaf dit tijdstip echter leden (vanaf 13 jaar) willen tennissen, moeten de jeugdleden de baan verlaten.

Art. 13

Dit baanreglement is geldig voor onbepaalde tijd en kan, indien noodzakelijk, altijd door het bestuur worden aangepast.

Art. 14

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het (voltallig) bestuur.

Art. 15

De bestuursleden hebben -ieder voor zich- het recht leden, die zich op wat voor manier ook niet aan het baanreglement houden, na een waarschuwing van de baan te verwijderen.

Namens het Bestuur.

Baancommissie

Tennisvereniging Langezwaag heeft een actieve baancommissie.
Deze
commissie zorgt ervoor dat het er op en om de tennisbanen pico bello uitziet.

Contactpersoon is de heer Evert Kramer.