skip to Main Content
Sportpark 't Paradyske
IMG 20200805 123525
IMG 20200805 123525
IMG 20200805 132150
IMG 20200805 132201
IMG 20200815 120108
IMG 20200825 222050
IMG 20200812 WA0004
IMG 20200911 201603
IMG 20200805 123525 IMG 20200805 132150 IMG 20200805 132201 IMG 20200815 120108 IMG 20200825 222050 IMG 20200812 WA0004 IMG 20200911 201603

Update Revitalisering Paradyske

Beste leden en sponsoren van SV Langezwaag en bewoners van Langezwaag eo,

Tijd voor een update van ons project groot onderhoud en verduurzaming van sportpark ’t Paradyske en dorpshuis Langezwaag. Sportvereniging en dorpshuis werken hierin nauw samen.

Zoals jullie wellicht weten is dit onderdeel van een groot revitaliseringsproces.

De eerste fase begon al in 2018 met het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de sportzaal. Dit is mede mogelijk gemaakt door een gift van Vermillion. Een deel van de jaarlijkse besparing op stroom storten wij in het Vermillion dorpenfonds. Dit wordt beheerd door Plaatselijk Belang en kan worden aangewend voor evenementen en activiteiten die de leefbaarheid voor het dorp bevorderen.

We zijn nu aanbeland bij de tweede fase. In deze fase komt groot onderhoud en verduurzaming van de kleedkamers aan de beurt en ook de verwarming van het dorpshuis.

Over een paar jaar willen we dan nog de verwarming van sporthal en kantine verduurzamen en ook de veldverlichting verbeteren en vervangen door LED-verlichting.

Deze tweede fase is een groot project en omvat ondermeer:
– vervangen warmtebereiding douches middels warmtepompsysteem en zonneboiler ipv geisers.
– verwarmen dorpshuis middels warmtepompsysteem (vervangen gasketel).
– verwarmen kleedkamers middels warmtepompsysteem (vervangen hete luchtverwarming).
– toepassen warmteterugwinning in ventilatielucht kleedkamers. Reductie energiekosten ± 40%.
– toepassen warmteterugwinning uit douchewater. Reductie energiekosten ± 33-40%.
Door het toepassen van warmtepompsystemen kan de grootverbruik gasaansluiting gereduceerd worden. Hierdoor zijn de vaste maandelijkse kosten aanzienlijk lager. In deze fase worden:
– de 36 jaar oude geisers vervangen door warmtepompen.
– het tegelwerk in de kleedkamers vernieuwd.
– de douches vervangen door douches met een automatisch spoelsysteem om legionellavorming beter te kunnen beheersen. Om water te besparen wordt in het nieuwe systeem de watertoevoer per douchekop geregeld.

Al met al een omvangrijk en kostbaar project. We zijn al ruim een jaar bezig met de planning, voorbereiding en financiering van dit project. Voor de financiering hebben we diverse organisaties benaderd voor subsidies en zijn we ook met de gemeente om tafel geweest. Een heel groot deel van het bedrag hebben we inmiddels toegezegd of verwachten we binnenkort van ondermeer: gemeente Opsterland, Rabobank coöperatiefonds, Van Teyens Fundatie, BOSA, ISDE, en Iepen Mienskip Fûns.

Ook proberen we nog wat te besparen door zelfwerkzaamheid van vrijwilligers. Hiermee zijn we inmiddels gestart (zie foto’s). Uiteraard zijn wij heel blij met alle hulp die we krijgen. We hopen de kleedkamers begin oktober zover klaar te hebben dat ze weer door de sporters gebruikt kunnen worden. En eind van dit jaar, begin volgend jaar weer een prachtig, duurzaam en toekomstbestendig complex te hebben voor het hele dorp.

Voor het laatste stukje financiering hebben we u nodig! Onze jeugd doet mee aan een sponsorloop, georganiseerd door Clubplan vanuit het sportief partnership dat wij met SC Heerenveen hebben. Dit levert ongeveer € 1.300 op. Daarnaast willen we dit jaar ook de opbrengst van de Grote Club Actie gebruiken voor ons verduurzamingsproject. We hopen dan ook dat jullie flink wat loten kopen.

En voor het laatste stukje zullen we in oktober een crowdfundingsactie opzetten. We hopen van harte dat jullie ons een beetje willen steunen. Ten slotte is het ook voor jullie allemaal.

We zullen af en toe een update van de werkzaamheden op de site van SV Langezwaag zetten en communiceren via Facebook, zodat jullie het allemaal goed kunnen volgen. En uiteraard delen we deze updates ook via ons ‘Klaverbledsje’.

Bestuur SV Langezwaag

Dorpshuis Langezwaag