skip to Main Content
Sportpark 't Paradyske

Uit het Klaverbledtsje

Sportvereniging Langezwaag.

Vanaf 16 maart is de wereld op zijn kop gezet door de maatregelen die werden genomen om het coronavirus onder controle te krijgen. Opeens kon er niet meer worden gesport en was het sportcomplex dicht. In een periode van heel veel wedstrijden en activiteiten, mocht er in 1 keer niets meer.

Wat moet je dan als bestuur?

Gevolgen maatregelen

Eerst zorg je ervoor dat je leden en kader geïnformeerd worden en dat het complex wordt afgesloten. Daarna kijk je naar de financiële gevolgen. Welke kosten gaan door, voor welke kosten kunnen we vanuit overheidsregelingen ondersteuning krijgen, welke kosten kunnen we beperken en welke inkomsten gaan we verliezen. Hierop hebben we actie ondernomen en ervoor gezorgd dat de sportvereniging zo weinig mogelijk financiële schade heeft. Zo hebben we vrijwilligersvergoedingen stop gezet omdat er geen trainingen werden gegeven, we hebben in overleg met onze sponsor Albert Heijn een groot gedeelte van de kantine voorraad terug kunnen leveren, we hebben een financiële compensatie aangevraagd en gekregen voor omzetverlies en we hebben een tegemoetkoming in loonkosten aangevraagd.

Kansen voor groot onderhoud en verduurzaming complex.

Daarna heeft het bestuur gekeken welke mogelijkheden ten goede de sportvereniging in deze situatiezou kunnen opleveren. Van een nadeel, dus een voordeel proberen te maken. Omdat het complex dicht was en al snel bleek dat er tot 1 september geen wedstrijden gespeeld zou mogen worden, besloot het bestuur te  proberen om het groot onderhoud en verduurzaming  in de zomer te gaan doen.

Vanaf dat moment is het bestuur samen met de technisch adviseur Frans Kloosterman en de bouw werkgroep (Jan ten Hage, Jouke Brouwer en Berend van der Molen) hiermee aan de slag gegaan. Met het Dorpshuis en Plaatselijk Belang werden gesprekken gevoerd over de plannen, samenwerking, financiering en draagvlak. De gesprekken met de gemeente werden intensiever, er werden subsidieaanvragen gedaan, de bedrijven werden benaderd voor de mogelijkheden qua  planning van de werkzaamheden enz.

Door deze inspanning ziet het er naar uit dat er een mogelijkheid is, dat we inderdaad in de zomer misschien het groot onderhoud en verduurzaming fase 2 ( kleedkamers, douches enz.)  kunnen realiseren. Het wordt spannend of de definitieve financiering aansluit op de planning van de werkzaamheden, zodat begin september het karwei klaar is.

Het bestuur vindt het belangrijk om de leden te informeren en aan hen te vragen of de plannen definitief door kunnen gaan. Daarom worden zij via de mail geïnformeerd, kunnen ze vragen stellen, komt er een vraag en antwoordlijst op onze website en kan men zich aanmelden voor een ledenvergadering op 10 juni.

We beseffen dat het een ambitieus plan is en dat het moeilijk gaat worden, maar we wilden deze kans niet voorbij laten gaan. Lukt het niet, dan kunnen we ons later nooit verwijten dat we het niet hebben geprobeerd.

Trainingen.

Ondertussen zijn de trainingen en lessen weer begonnen. Er zijn protocollen vanuit de verschillende sporten opgesteld, die ervoor zorgen dat er weer gesport kan worden. We hebben dit ook voor de binnensporten volleybal en gymnastiek kunnen invullen. Dus ieder lid kan weer trainen en lessen!

En als het goed blijft gaan met onder controle houden van het virus, kan er hopen we in september “normaal” met de verschillende competities worden begonnen.

Zomer abonnement tennis.

Net zoals vorige jaren kunnen onze volleybal- en voetballeden over de maanden juni, juli en augustus een zomerabonnement voor vrij tennissen nemen. Dit kost 20 Euro en daarvoor kun je onbeperkt tennissen. Wel dient er natuurlijk aan het protocol te worden voldaan. Informatie/opgave bij Wietske Hoekstra, Wietske.Hoekstra69@gmail.com